آلاچیق

برای مشـاوره خـریــد همکاری با ما تماس بگیرید

021-28423355

09023303888

09123303884

Home-Seven-White-Vertical-Line-Image

نصب توسط متخصصین اِشیک

پارچه PVC ضدآب

ستون و پایه آهنی با رنگ الکترواستاتیک

آلاچیق مربع

سایه دهی حداکثر 16 مترمربع
جنس بدنه آهن
جنس سقف چوب و پارچه
جنس پارچه PVC
رنگ بدنه رنگ الکترواستاتیک
ارتفاع سفارشی
ارتفاع سرگیر سفارشی
وزن سقف 40 کیلوگرم

آلاچیق هشت ضلعی

سایه دهی حداکثر 20 مترمربع
جنس بدنه آهن
جنس سقف چوب و پارچه
جنس پارچه PVC
رنگ بدنه رنگ الکترواستاتیک
ارتفاع سفارشی
ارتفاع سرگیر سفارشی
وزن سقف 40 کیلوگرم