لیست قیمت همکاری محصولات اِشیک

تاریخ بروزرسانی : 1400/1/15

carina-square-20

سایبان چتری پایه کنار

کارینا مربع 3×3
4.000.000
 • بدنه آهنی
 • سقف چوب و پارچه
 • پایه 100 کیلوگرمی چرخ دار
 • رنگ بدنه الکترواستاتیک
 • پارچه ضدآب
 • 60 ماه گارانتی وینچ
carina-octagon4m-1

سایبان چتری پایه کنار

کارینا هشت ضلعی قطر 4
4.000.000
 • بدنه آهنی
 • سقف چوب و پارچه
 • پایه 100 کیلوگرمی چرخ دار
 • رنگ بدنه الکترواستاتیک
 • پارچه ضدآب
 • 60 ماه گارانتی وینچ
carina-octagon3m-1

سایبان چتری پایه کنار

کارینا هشت ضلعی قطر 3
3.700.000
 • بدنه آهنی
 • سقف چوب و پارچه
 • پایه 50 کیلوگرمی چرخ دار
 • رنگ بدنه الکترواستاتیک
 • پارچه ضدآب
 • 60 ماه گارانتی وینچ
eldora-square-1

سایبان چتری چوبی

اِلدورا مربع 3×3
2.900.000
 • بدنه تمام چوب
 • پایه آهنی به همراه 4 عدد وزنه بتنی
 • پایه 50 کیلوگرمی
 • رنگ پایه الکترواستاتیک
 • پارچه ضدآب
eldora-octagon4m-1

سایبان چتری چوبی

اِلدورا هشت ضلعی قطر 4
2.900.000
 • بدنه تمام چوب
 • پایه آهنی به همراه 4 عدد وزنه بتنی
 • پایه 50 کیلوگرمی
 • رنگ پایه الکترواستاتیک
 • پارچه ضدآب
eldora-octagon3m-1

سایبان چتری چوبی

اِلدورا هشت ضلعی قطر 3
2.700.000
 • بدنه تمام چوب
 • پایه آهنی به همراه 4 عدد وزنه بتنی
 • پایه 50 کیلوگرمی
 • رنگ پایه الکترواستاتیک
 • پارچه ضدآب
danita-octagon-3m-1

سایبان چتری آلومینیومی

دانیتا هشت ضلعی قطر 3
2.100.000
 • بدنه تمام آلومینیومی
 • پایه آهنی به همراه 4 عدد وزنه بتنی
 • پایه 50 کیلوگرمی
 • رنگ بدنه و پایه الکترواستاتیک
 • پارچه ضدآب
danita-octagon-3m-tilt-2

سایبان چتری آلومینیومی مفصلی

دانیتا هشت ضلعی قطر 3
2.300.000
 • بدنه تمام آلومینیومی
 • پایه آهنی به همراه 4 عدد وزنه بتنی
 • پایه 50 کیلوگرمی
 • رنگ بدنه و پایه الکترواستاتیک
 • پارچه ضدآب